Home > Job Opportunities
1.  Sale Manager   

คุณสมบัติ
 1. อายุไม่เกิน  35-45  ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - โท สาขาการตลาดและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 4. สามารถทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติเชิงบวก
 5. มีทักษะการขาย, การเจรจาต่อรอง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 6. หากมีประสบการณ์ในระบบเครื่องทำความเย็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ทำงานภายในสภาวะกดดันได้ดี
 8. มีรถยนต์เป็นของตนเอง
สถานที่ปฏิบัติ     รามคำแหง 63 เขตบางกะปิ กทม.

รายละเอียดงาน
 1. บริหารจัดการและพัฒนากลยุทธ์การขายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
 2. สร้างและรักษาทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
 3. วิเคราะห์ข้อมูลการขาย และสื่อสารบริหารจัดการเกี่ยวกับลูกค้า วางแผนและนำมาพัฒนาปรับปรุง
 4. รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ค่าครองชีพ
 3. เครื่องแบบพนักงาน
 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 5. งานเลี้ยงประจำปีของบริษัทฯ
 6. โบนัส
วิธีการสมัคร
 1. ส่งใบสมัครมาที่ e-mail : hr@au.co.th
 2. สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ 
        คุณปานจิตร์  ฝูงพิทักษ์
        โทร : 0-2318-3555 (สำนักงาน)

2.  พนักงานขายประจำออฟฟิศ  (มีฐานลูกค้าให้)

คุณสมบัติ
 1. เพศ ชาย/หญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ด้านขาย 3-5 ปี ด้านสินค้าอุตสาหกรรม
 4. มีความสามารถและใจรักด้านการขาย
 5. มีทักษะในการประสานงาน และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 6. มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 7. หากมีประสบการณ์ระบบเครื่องทำความเย็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติ     รามคำแหง 63 เขตบางกะปิ กทม.

รายละเอียดงาน
 1. ให้คำแนะนำพร้อมขายสินค้าอะไหล่เครื่องทำความเย็นทางโทรศัพท์ และลูกค้าที่โชว์รูม
 2. จัดทำเอกสารด้านการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบรับออเดอร์
 3. ดูแลฐานลูกค้าเดิม และหาฐานลูกค้าใหม่
 4. วางแผนการประมาณการยอดขาย รายเดือน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งวิเคราะห์การขายของลูกค้ารายสำคัญ
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ค่าครองชีพ
 3. เครื่องแบบพนักงาน
 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 5. งานเลี้ยงประจำปีของบริษัทฯ
 6. โบนัส
วิธีการสมัคร
 1. ส่งใบสมัครมาที่ e-mail : hr@au.co.th
 2. สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ 
        คุณปานจิตร์  ฝูงพิทักษ์
        โทร : 0-2318-3555 (สำนักงาน)