สารทำความเย็น/น้ำมัน/น้ำยาล้างฯ > น้ำยาล้างระบบทำความเย็น