ท่อทองแดง/ข้อต่อ/ลวดเงินเชื่อม > ข้อต่อ > ข้อต่อท่อทองแดงแบบเชื่อม