อะไหล่/อุปกรณ์เครื่องเย็น > HENRY > วาล์วเปิด-ปิดสารทำความเย็น