อะไหล่/อุปกรณ์เครื่องเย็น > ALCO > วาล์วเปิด - ปิดสารทำความเย็น