อะไหล่/อุปกรณ์เครื่องเย็น > HELDON > ชุดโซลีนอยด์วาล์ว