อะไหล่/อุปกรณ์เครื่องเย็น > วาล์วเปิด-ปิดสารทำความเย็น > วาล์วเปิด - ปิด สารทำความเย็น Henry รุ่น B Series