อื่น ๆ > ชุดหัวจ่ายสารทำความเย็นเข้าคอยล์ > ชุดหัวจ่ายสารทำความเย็นเข้าคอยล์ THAN 1/2" x 3/16"

ชุดหัวจ่ายสารทำความเย็นเข้าคอยล์ THAN 1/2" x 3/16"

จำนวน 2-9 ทางออก

ติดต่อสอบถาม

Model No. of Outlet  Tons
R-22 R-134a R-404A/R-507
4-3-2 2 1.8 1.2 0.9
4-3-3 3 2.6 1.8 1.4
    4-3-4     4 3.5 2.4 1.8
  4-3-5   5 4.4 3.0 2.3
4-3-6 6 5.3 3.6 2.7
     4-3-7      7 6.1 4.2 3.1
4-3-8 8 7.0 4.8 3.6
     4-3-9      9 7.9 5.4 4.1

สินค้าใกล้เคียง