HERCULES with Inverter

อุณหภูมิระดับปานกลาง ขนาดแรง 3 - 9 แรงม้า
CDU ที่ต่อได้ 5 ห้อง (ตู้) พร้อมกัน
  • ระบบการจัดการอัจฉริยะ Smart IQ System ประมวลผลและการสั่งการอัตโนมัติ
                 - ควบคุมปริมาณน้ำยาใน Evaporator ด้วย         
                   Electronic Expansion Valve (EEV) ให้พอดีกับ
                   ความต้องการทำอุณหภูมิความเย็นในแต่ละห้อง (ตู้)
                 - มีการสื่อสารระหว่าง CDU กับคอยล์เย็นทุกห้อง
                   เพื่อปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสม
                   กับทุก ๆ ห้อง 
                 - ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ โดยยังคงทำความเย็นอยู่
                   สามารถลดพลังงานในการละลายน้ำแข็งให้น้อยกว่า
                   แบบเดิม 
                 - จัดการการไหลเวียนของน้ำมันโดยอัตโนมัติ
                    รักษาระดับน้ำมันในคอมเพรสเซอร์ให้พอดี
                    ตลอดเวลา
                 - ตรวจสอบอุณหภูมิและความดัน ทั้งด้าน Suction
                   และ Discharge เพื่อให้ระบบทำงานมีประสิทธิภาพ
                   สูงสุด 
  • จากการทำงานของระบบจัดการอัจฉริยะส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน 37.6% เมื่อเทียบกับระบบทั่วไป
  • รักษาอุณหภูมิคงที่ (Smooth Line Thermostat) ไม่สวิงเหมือนระบบทั่วไปส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพ รองรับความเร็วได้ 7200 รอบต่อนาที 
  • Quick Cooling สามารถเร่งการทำงานของคอมเพรสเซอร์ให้เร็วขึ้นทำให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการในเวลารวดเร็วกว่าระบบทั่วไป 
  • CDU 1 เครื่อง สามารถทำความเย็นได้มากกว่า  20 KW
  • โรงงานผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
  • โครงสร้างเป็นโลหะ เคลือบสีฝุ่น ทนทานต่อสภาพแวดล้อม 
  • เครื่องเดินเงิยบไม่สั่น สามารถติดแหล่งชุมชนได้ 
  • การออกแบบ
                 - ออกแบบโดยใช้ Smart Program
                 - ใช้โปรแกรม Simulation ในการทำสอบการสั่น
                   ในการออกแบบท่อ
                 - เครื่องผ่านการทดสอบใน Lab และใช้งานจริง 
  • มีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการใช้งาน

 

ติดต่อสอบถาม

อุณหภูมิระดับปานกลาง ใช้สารทำความเย็น   R-404A  
Model HP RLA (A) Capacity (Watt) Fan Motor 
Te.-15°C Te.-5°C Blade x Qty. (mm.) FLA x Qty. (A)
HEQ 33D 4 7.5 4196 6060 500 x 1 0.65 x 1
HEQ 33DE 4 7.5 4196 6060 500 x 1 0.69 x 1
HEQ 33DEC 4 7.5 4191 6044 450 x 1 1.72 x 1
HEQ 66D 9 13.3 8603 12577 500 x 2 0.65 x 2
HEQ 66DE 9 13.3 8603 12577 500 x 2 0.69 x 2
HEQ 66DEC 9 13.3 8603 12577 450 x 2 1.72 x 2
HEQ 78DS 10 15.2 9726 14229 500 x 2 0.65 x 2
HEQ 78DSE 10 15.2 9726 14229 500 x 2 0.69 x 2
HEQ 78DSEC 10 15.2 9726 14229 450 x 2 1.72 x 2
HEQ 78D 10 15.2 10303 15157 500 x 2 0.65 x 2
HEQ 78DE 10 15.2 10303 15157 500 x 2 0.69 x 2
HEQ 78DEC 10 15.2 10303 15157 450 x 2 1.72 x 2
หมายเหตุ: ใช้ระบบไฟฟ้า 380V/3Ph/50Hz
                 Capacity at indicated Evaporator Temp. and Ambient Temp. 37°C

อุณหภูมิระดับปานกลาง ใช้สารทำความเย็น   R-410A  
Model HP RLA (A) Capacity (Watt) Fan Motor 
Te.-10°C Te.-5°C Blade x Qty. (mm.) FLA x Qty. (A)
HEQ 66N 9 13.3 9120 13190 500 x 2 0.65 x 2
HEQ 66NE 9 13.3 9430 13740 450 x 1 0.69 x 1
HEQ 66NE 9 13.3 9070 13080 450 x 2 1.72 x 2
HEQ 78N 10 15.2 11190 16230 500 x 2 0.65 x 2
HEQ 78NE 10 15.2 11190 16230 500 x 2 0.69 x 2
HEQ 78NEC 10 15.2 10990 15830 450 x 2 1.72 x 2
หมายเหตุ: ใช้ระบบไฟฟ้า 380V/3Ph/50Hz
                 Capacity at indicated Evaporator Temp. and Ambient Temp. 37°C

อุณหภูมิระดับปานกลาง ใช้สารทำความเย็น   R-404A  
Model HP RLA (A) Capacity (Watt) Fan Motor 
Te.-10°C Te.-5°C Blade x Qty. (mm.) FLA x Qty. (A)
HEX 33D 4   5049 6060 500 x 1 0.9 x 1
HEX 66D 9   10449 12577 500 x 2 0.9 x 2
HEX 78D 10   12530 15157 500 x 2 0.9 x 2
หมายเหตุ: ใช้ระบบไฟฟ้า 380V/3Ph/50Hz
                 Capacity at indicated Evaporator Temp. and Ambient Temp. 37°C

HEQ Catalogue

HEQ

สินค้าใกล้เคียง