ไส้เอ็กแปนชั่นวาล์ว (TE2) DANFOSS

สำหรับรุ่น TE2
สำหรับอุณหภูมิ -40˚C ถึง +10˚C

ติดต่อสอบถาม

ไส้วาล์วสำหรับรุ่น T..2/TE..2
Orifice No. Code No. Capacity (TON)
R-22 R-134a       R-407C       R-404A/R-507
0 068-2003 0.51 0.34 0.51 0.37
1 068-2010 0.99 0.59 1 0.75
2 068-2015 1.3 0.73 1.4 1.1
3 068-2006 2.3 1.2 2.30 1.8
4 068-2007 3.5 1.8 3.50 2.8
5 068-2008 4.8 2.30 4.70 3.7
6 068-2009 5.6 2.90 5.60 4.4


ไส้วาล์วใช้เฉพาะสำหรับ Adeper
Orifice No. Code No. Capacity (TON)
R-22 R-134a        R-407C      R-404A/R-507
1 *068-2091 0.99 0.59 1 0.75
2 *068-2092 1.3 0.73 1.4 1.1

สินค้าใกล้เคียง