ไส้เอ็กแปนชั่นวาล์ว (TE5) DANFOSS

สำหรับรุ่น TE5
อุณหภูมิ -40˚C ถึง +10˚C

ติดต่อสอบถาม

ไส้วาล์วสำหรับรุ่น TE5
Model Code No. Capacity (Ton)
       R-22             R-134a      R-404A/R-507     R-407C 
0.5 067B2788 2.96 1.90 2.36 3.04
01 067B2789 5.43 3.47 4.24 5.57
02 067B2790 7.48 4.83 5.83 7.73
03 067B2791 9.61 6.20 7.48 9.90
04 067B2792 13.10 8.45 10.20 13.50
05 067B2708 16.30 10.70 14.40 15.90
06 067B2709 21.70 14.20 18.20 21.00
07 067B2710 27.80 18.70 23.10 26.80
08 067B2771 36.40 22.10 24.80 33.60
09 067B2773 42.70 26.20 29.00 38.70

สินค้าใกล้เคียง