เอ็กแปนด์ชั่นวาล์ว (TE5) DANFOSS

ความสามารถทำความเย็น 8.17-226 kW

ติดต่อสอบถาม

วาล์วบอดี้สำหรับ TE 5
Type
รุ่น
Type
แบบ
Connection
ทางเข้า - ออก
TE 5 (Straightway) 1/2" x 5/8" Solder
TE 5 (Angleway) 1/2" x 5/8" Solder

สำหรับสารทำความเย็น R-22
Type
รุ่น
Type
แบบ
Connection
ทางเข้า - ออก
TEX 5 Pressure equalization 1/4" FL

สำหรับสารทำความเย็น R-134a
Type
รุ่น
Type
แบบ
Connection
ทางเข้า - ออก
TEN 5 Pressure equalization 1/4" FL

สำหรับสารทำความเย็น R-404A/R-507
Type
รุ่น
Type
แบบ
Connection
ทางเข้า - ออก
TES5 Pressure equalization 1/4" FL

สินค้าใกล้เคียง