เอ็กแปนชั่นวาล์ว (TE2) DANFOSS

ความสามารถทำความเย็น 1 - 20.5 kW
วาล์วลดอุณหภูมิของเหลวในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ ใช้สารทำความเย็น R407C/R22, R134a, R404A / R507 R407C, R407F, และ R407A  มีให้เลือกทั้งแบบ flare x flare หรือ flare x solder.

ติดต่อสอบถาม


ใช้กับสารทำความเย็น R-22 R-407C
Model Code No. Connection (Inch)
(Inlet x Outlet)
Pressure Equalization (Flare)
T 2 (TX 2 Old Model) 068Z3206 3/8 FL x 1/2 FL -
TE 2 (TEX 2 Old Model) 068Z3209 3/8 FL x 1/2 FL 1/4"
TE 2 (TEX 2 Old Model) 068Z3284 3/8 FL x 1/2 ODF 1/4"

ใช้กับสารทำความเย็น R-134a
Model Code No. Connection (Inch)
(Inlet x Outlet)
Pressure Equalization (Flare)
T 2 (TN 2 Old Model) 068Z3346 3/8 FL x 1/2 FL -
TE 2 (TEN 2 Old Model) 068Z3348 3/8 FL x 1/2 FL 1/4"
TE 2 With MOP (TEN 2 Old Model) 068Z3349 3/8 FL x 1/2 FL 1/4"

ใช้กับสารทำความเย็น R-404A R-507A
Model Code No. Connection (Inch)
(Inlet x Outlet)
Pressure Equalization (Flare)
T 2 (TS 2 Old Model) 068Z3400 3/8 FL x 1/2 FL -
TE 2 (TES 2 Old Model) 068Z3403 3/8 FL x 1/2 FL 1/4"
TE 2 (TES 2 Old Model) 068Z3404 3/8 FL x 1/2 FL 1/4"
TE 2 With MOP (TES 2 Old Model) 068Z3409 3/8 FL x 1/2 FL 1/4"
TE 2 (TES 2 Old Model) 068Z3415 3/8 FL x 1/2 ODF 1/4"สินค้าใกล้เคียง