เอ็กแปนชั่นวาล์ว (TE2) DANFOSS

ความสามารถทำความเย็น 1 - 20.5 kW
เหมาะสำหรับอุณหภูมิ  -40°C ถึง +10°C

ติดต่อสอบถาม


ใช้กับสารทำความเย็น R-22

Type Connection
TX 2 MOP 100 3/8 x 1/2 FL
TX 2 3/8 x 1/2 FL
TEX 2 3/8 x 1/2 FL

ใช้กับสารทำความเย็น R-134a
Type Connection
TEN2 MOP 55 3/8 x 1/2 FL
TN2 3/8 x 1/2 FL
TEN2 3/8 x 1/2 FL

ใช้กับสารทำความเย็น R-404A/R-507
Type Connection
TS 2 MOP 120 3/8 x 1/2 FL
TES 2 MOP 120 3/8 x 1/2 FL
TES 2  3/8 x 1/2 FL
TS 2 3/8 x 1/2 FL
TES 2 MOP 50 3/8 x 1/2 FL
TES 2 3/8 FL x 1/2 ODF

ใช้กับสารทำความเย็น R-12
Type  Connection
TF 2 3/8 x 1/2 FL
TEF 2 3/8 x 1/2 FL

ใช้กับสารทำความเย็น R-502
Type Connection
TEY 2 3/8 x 1/2 FL

สินค้าใกล้เคียง