หน้าหลัก > สาระความรู้ > เทอร์โมมิเตอร์แบบเข็มหน้าปัดของ REFCO

เทอร์โมมิเตอร์แบบเข็มหน้าปัดของ REFCO

เทอร์โมมิเตอร์แบบเข็มหน้าปัดของ REFCO รุ่น F-84-100-FP สําหรับวัดอุณหภูมิภายนอก สามารถวัดอุณหภมูิได้อย่างแม่นยําในช่วงอุณหภูมิ -40 องศา ถึง +40 องศา มีหน่วยวัดอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส เซ็นเซอร์แม่นยำ หน้าปัดแสดงค่าชัดเจนอ่านง่าย ตัวเครื่องเทอร์โมมิเตอร์มีแหวนยึดเพื่อติดบนเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ต้องการวัดอุณหภูมิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02-3183555
 
 
รูปเพิ่มเติม