หน้าหลัก > สาระความรู้ > ยกระดับประสิทธิภาพในการทำความเย็นด้วย .....

ยกระดับประสิทธิภาพในการทำความเย็นด้วย .....

ยกระดับประสิทธิภาพในการทำความเย็นที่ต้องการกำลังการผลิตขนาดใหญ่ ด้วย Multi-compressor rack (เครื่องมัลติคอมเพรสเซอร์แร็ค) ของ Coolscape ที่รองรับการทำความเย็นที่หลากหลายทั้งระดับปานกลางและระดับต่ำ มีความสามารถในการดึงอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการทำความเย็นในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลาง อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง ห้องแช่แข็งในซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ
 
Multi-compressor rack (เครื่องมัลติคอมเพรสเซอร์แร็ค) ของ Coolscape ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (Semi-Reciprocating Compressor) ของ Frascold แบรนด์ยอดนิยมคุณภาพสูงที่ผลิตและประกอบจากประเทศอิตาลี ที่สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนคอมเพรสเซอร์ได้ตั้งแต่ 2-4 ตัว และมีอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันการเสียหายขณะใช้งาน บนโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรง สะดวกในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
 
โดยมีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พร้อมด้วยทีมผลิตและประกอบของ THAN ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ที่คอยควบคุมดูแลในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อให้ได้ Multi-compressor rack ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
---
Coolscape by Angthong Universal - One Stop Solution
อ่างทองสากลให้คำปรึกษา ช่วยออกแบบ และเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานระบบทำความเย็นในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้าของเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2318 3555
รูปเพิ่มเติม