หน้าหลัก > สาระความรู้ > เปรียบเทียบเครื่องตรวจจับการรั่วไหล REFCO

เปรียบเทียบเครื่องตรวจจับการรั่วไหล REFCO

เปรียบเทียบเครื่องตรวจจับการรั่วไหล TRITECTOR-R และ TRITECTOR-RCT สินค้าใหม่ กับ REF-LOCATOR
 
คุณสมบัติเด่น

TRITECTOR-R

ชนิดสารทำความเย็น:        HFO / HCFC / HFC / CFC
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์:         Metal-Oxide Semiconductor (heated diode)
ความไวขั้นต่ำ:                  Refrigerant[R]: 0.04 oz/yr
ระดับความไว:                   Refrigerant[R]: Low (L) 14g/yr // Mid (M) 7g/yr // High (H) 1g/yr
ระยะเวลาอุ่นเครื่อง:           45 วินาที
อุณหภูมิการใช้งาน:          -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส
ความยาวของโพรบ:          16 นิ้ว
แหล่งจ่ายไฟ:                   แบตเตอรี่/USB
อายุการใช้งานแบตเตอรี่:   12 ชั่วโมงในการใช้งานต่อเนื่อง
ระดับการป้องกัน:              IP42 (ป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตรขึ้นไปเข้าในอุปกรณ์ เเละป้องกันจากหยดน้ำที่                                         หยดลงกระทบทำมุม 15 องศาจากแนวดิ่ง)
อายุการใช้งานเซ็นเซอร์:    10 ปี หรือ 4,000 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนใส่กรองที่เหมาะสม

 
TRITECTOR-RCT
ชนิดสารทำความเย็น:        HFO / HCFC / HFC / CFC / Combustion gas / Tracer gas
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์:         Metal-Oxide Semiconductor (heated diode)
ความไวขั้นต่ำ:                  Refrigerant[R]: 0.04 oz/yr
                                      Combustibles[C]: 0.04 oz/yr
                                      Tracer gas[T]: 0.1 oz/yr
ระดับความไว:                  Refrigerant[R]: Low (L) 14yr // Mid (M) 7g/yr // High (H) 1g/yr
                                      Combustibles[C]: Low (L) High (H) 1g/yr
                                      Tracer gas[T]: Low (L) 14g/yr // Mid (M) 7g/yr // High (H) 3g/yr
ระยะเวลาอุ่นเครื่อง:          45 วินาที
อุณหภูมิการใช้งาน:          -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส
ความยาวของโพรบ:          16 นิ้ว
แหล่งจ่ายไฟ:                   แบตเตอรี่/USB
อายุการใช้งานแบตเตอรี่:   12 ชั่วโมงในการใช้งานต่อเนื่อง
ระดับการป้องกัน:              IP42 (ป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตรขึ้นไปเข้าในอุปกรณ์ เเละป้องกันจากหยดน้ำที่                                         หยดลงกระทบทำมุม 15 องศาจากแนวดิ่ง)
อายุการใช้งานเซ็นเซอร์:    10 ปี หรือ 4,000 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนใส่กรองที่เหมาะสม
 
สอบถามข้อมูล
0 2318 3555
รูปเพิ่มเติม