หน้าหลัก > สาระความรู้ > อธิบายกันอย่างง่ายๆ

อธิบายกันอย่างง่ายๆ

อธิบายกันอย่างง่ายๆ แบบที่ไม่ต้องเป็น expert ก็เข้าใจได้ กับความแตกต่างระหว่างระบบปรับอากาศ (Air conditioning system) และระบบทำความเย็น (Refrigeration system) ที่อ่างทองสากลนำมาฝากกัน
 
ส่วนถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมจากในตำราหรือเป็นประสบการณ์ตรงก็สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ
--
Coolscape by Angthong Universal – One Stop Solution

รูปเพิ่มเติม