หน้าหลัก > สาระความรู้ > ชุดเกจวัดแรงดัน

ชุดเกจวัดแรงดัน

ชุดเกจวัดแรงดัน หรือ Manifold Gauge

เป็นเครื่องมือเฉพาะสำหรับช่างงานระบบทำความเย็น เพื่อใช้สำหรับการบริการและตรวจวิเคราะห์ค่า ตรวจสอบปัญหาต่างๆ ของระบบ
ทำความเย็น โดยชุดเกจวัดแรงดัน ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลัก คือ
- ชุดเกจวัดแรงดันสารทำความเย็นด้านต่ำเกจ (Low Pressure Gauge) และเกจวัดแรงดันด้านแรงดันสูง (High Pressure Gauge)
- ชุดตัววาล์วควบคุม (Manifold Valve)
- สายบริการ 3 เส้น ประกอบด้วยสายบริการด้านความดันสูง (สีแดง) สายบริการด้านความดันต่ำ (สีน้ำเงิน) และสายบริการทั่วไป (สีเหลือง)

ชุดเกจวัดแรงดันอาจจะมีหลายแบบที่แตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ชนิดของสารทำความเย็นต่างๆ และการออกแบบลักษณะโครงสร้างของแต่ละยี่ห้อ เพื่อการใช้งานที่ดีมีความเหมาะสม

ประโยชน์ของชุดเกจวัดแรงดัน
- ใช้วัดเพื่อดูค่าแรงดันสารทำความเย็น เพื่อตรวจสอบสภาวะการทำงานของระบบทำความเย็นในระบบ
- ใช้วัดเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าอุณหภูมิสารทำความเย็นตามคุณสมบัติของแรงดันสารทำความเย็น
- ใช้ตรวจวัดค่าแรงดันในระบบในการให้บริการ การตรวจเช็ค การซ่อมบำรุง และการวิเคราะห์ค่าต่างๆ
สาระความรู้โดย : ฝ่ายวิศวกรรม
รูปเพิ่มเติม